Om telefoongesprekken op te nemen, wordt Apresa als een SIP telefoon op de innovaphone geregistreerd. In de configuratie van innovaphone wordt de Apresa SIP telefoon aan elk telefoongesprek toegevoegd om het opnemen van het gesprek mogelijk te maken. Port-mirroring is niet nodig.


 
 

Bel ons voor meer informatie: