V-Tap VoIP

 

VoIP gesprekken opnemen, opslaan en doorsturen naar een database

De V-Tap VoIP is een hardware- en softwareoplossing om telefoongesprekken op te nemen die over een IP-netwerk verstuurd worden. Het apparaat leest de digitale data die van IP telefoons afkomstig is. De V-Tap VoIP kan deze data opnieuw over het netwerk sturen of direct opslaan op een SD-card. In beide gevallen wordt de data ingepakt in een speciaal Tunnelformaat. Dat formaat kan ontvangen worden door de V-Archive software op een Windows PC en door Call Recorder Apresa. Op basis van de data worden er afspeelbare audiobestanden gemaakt. Ook metadata van het telefoongesprek is beschikbaar, zoals de originele datum, tijd en telefoonnummer.

Als u de default instellingen gebruikt functioneert de V-Tap VoIP als een normale switch die 4 Ethernet verbindingen mogelijk maakt. U kunt dan drie 3 VoIP phones rechtstreeks aansluiten en één poort gebruiken voor de verbinding met het netwerk. U kunt ook een switch op de V-Tap VoIP aansluiten. Als de telefoons aangesloten zijn op de switch kunt u meer dan 3 telefoons opnemen. Het is ook mogelijk om een softphone die op de PC draait op te nemen. Om in dat geval te kunnen opnemen wordt het netwerk van de PC door de V-Tap VoIP geleid. Port-mirroring is dan intern.

Als er geen SD-kaart in de V-Tap VoIP zit wordt de verkregen VoIP data onmiddellijk over het netwerk naar Call Recorder Apresa of V-Archive software gestuurd. Als er wel een SD-kaart in de V-Tap zit wordt de data in bestanden op de kaart opgeslagen. Deze bestanden kunnen later over het netwerk verstuurd worden. De bestanden kunnen door de V-Archive software gelezen worden.

Bij gebruik van de SD-kaart (FAT32 geformatteerd) functioneert de V-Tap VoIP volledig stand-alone en kan het weken of zelfs maanden gesprekken opslaan afhankelijk van de capaciteit van de kaart.

De interne settings van de V-Tap kunt u via de webinterface van uw browser bereiken.

Er zijn drie modellen, de V-Tap VoIP 1/2/3. De V-Taps VoIP 1/2 hebben 100 Mbps Ethernet poorten, de toekomstige VoIP 3 heeft 1000 Mbps (Gigabit) poorten. Daarbij hebben de VoIP 2/3 extra proxy modes voor het opnemen van bepaalde gesprekken (zie de handleiding). De VoIP 3 is in de toekomst beschikbaar.

 
 

 


 

Telefoongesprekken van de FRITZ!Box® opnemen inclusief DECT telefoons

 
V-Tap VoIP kan telefoongesprekken opnemen van elke telefoon die op de FRITZ!Box® aangesloten is. Het type telefoon maakt in dat geval niet uit: VoIP, Analoog, ISDN, DECT en WLAN. Lees meer…