De Call Recorder Pico software ziet het Call Recorder Pico apparaat niet.

Ga naar de Windows settings. Klik op “Instelling zoeken” en zoek naar de privacy settings van de microfoon. Dit opent een pagina in de settings met de titel “Microfoon”. Zet “Apps toegang verlenen tot uw microfoon” aan.
Controleer of uw antivirus software de toegang blokkeert. De Pico software moet de Pico hardware (microfoon) kunnen bereiken.
Het volume van CR Pico afspeelapparaat (“luidsprekers” op het tabblad Afspelen) moet op maximum staan en mag niet gedempt zijn.
Sluit de Pico hardware op een andere USB poort aan. De CR Pico bestaat uit audio devices en een Human Interface-apparaat (HID device). Deze moeten allemaal door het system herkend worden (zie Apparaatbeheer). Als dit niet het geval is, zou er een probleem met de USB of de kabel kunnen zijn.

Ik heb de Pico aansloten, maar daarna spelen de browser en andere apps geen geluid af.

Pico is uw afspeelapparaat geworden. Ga naar de Windows geluidsinstellingen. Maak uw hoofdtelefoon of uw luidsprekers (opnieuw) uw afspeelapparaat.

Ik heb geen licentiesleutel voor de Pico software.

Neem contact op met Vidicode. Noem het product (Call Recorder Pico) en het serienummer bij uw verzoek. U kunt het supportformulier gebruiken.

Na een update van Microsoft Office of Windows start de Call Recorder Pico software niet meer op.

U kunt de laatste versie van de Pico software hier downloaden.

Het telefoongesprek wordt opgenomen, maar is gesplitst in een aantal fragmenten.

In de Pico software, gaan naar Opties en kies Apparaten. Klik op de Start/Stop knop. Pas deze setting aan: “Automatisch opnemen start/stop geluidsniveau” en/of “Stop opname wanneer geluidsniveau onder het stopniveau is gedurende … seconden”. Als u een van die settings verhoogd kan dat voorkomen dat de Pico een opname te vroeg stopt als er een korte stilte valt of als er zacht gesproken wordt.

In de opname is de audio van een van de gesprekspartners te zacht.

In de Pico software, ga naar Opties en kies Apparaten. Klik op de Volume knop. Zet de Automatische geluidsversterking (AGC) aan. Gebruik de verschuifbare knop om het AGC minimum in te stellen. Geluid dat luider is dan het AGC minimum wordt versterkt. Kies een AGC minimum dat laag genoeg is om de audio van beide gesprekspartners een goed niveau te geven. Gebruik een waarde die hoog genoeg is om ervoor te zorgen dat de Pico geen achtergrondruis versterkt.

Hoe maak ik een backup van alle opnames en alle gegevens in de lijst?

Ga naar Windows verkenner en maak een map waarin de backup opgeslagen moet worden. Bijvoorbeeld C:\vidicode\pico\backup
Start de Pico software
Selecteer niets. Let erop dat er geen zoekopdracht actief is.
Kies “Naar CD” uit het Acties menu. De opties “Selectie” en “Huidige zoekopdracht” moeten niet beschikbaar zijn (en dus greyed out), want we willen alles exporteren.
Vul het Export pad in. In dit voorbeeld is dat C:\vidicode\pico\backup.
Verander de maximale grootte niet om ervoor te zorgen dat de backup niet gesplitst wordt.
Klik op de Ok knop.
De metadata wordt opgeslagen in recinfo.mdb (het database bestand). De opnames worden in mappen opgeslagen. In dit voorbeeld is de volledige backup in een submap van C:\vidicode\pico\backup te vinden.

Hoe kan ik een backup terugzetten van de opnames en de bijbehorende gegevens?

Start de Pico software
Selecteer “Import” van het Acties menu.
Open de database file van de backup. Bijvoorbeeld C:\vidicode\pico\backup\recinfo.mdb.
De backup wordt geïmporteerd. De gegevens die bij de opnames horen worden zichtbaar in de lijst van de Pico software.
 
 


Ga naar de Vidicode Help Index of zoek in de helppagina’s: